Fem årstider bygges om

Fem årstider er under ombygging. Sidene kommer opp med nytt innhold (tekstsamlingen oppdateres med en håndfull titler) i løpet av året. Enn så lenge kan du laste ned material fra arkivet:

  • Dorothe Engelbretsdatter, "Till mag: Laurs Thura, rector i Kiøge. Lycksaligt nyt aar, merck Høylærde Herr Magister
    For hans og Løffted schyld ieg Rime-Poßen Rister." (samlede verker, 1680) ::: txt
  • Matthijs Holter, "Trigger" (2007) ::: txt
  • Simen Hagerup, "Fem årstider" (2002) ::: rar, tgz
  • Simen Hagerup, "Nulits bok" (2003) ::: rar, tgz
  • Simen Hagerup, "Hvalen, eller Moby Dick" (2006) ::: txt
  • Pamflett for en potensiell tekstsamling på Fem årstider (2007) ::: txt
  • Materialet på disse sidene er offentliggjort under ikkerestriktive avtalelisenser. Se den enkelte fil for detaljer. Eventuelle spørsmål kan rettes til stedets vaktmester på e-post simen.hagerup[alfakrøll]gmail.com.